A minőségre vonatkozó intézményi stratégia

A Central European American Studio Kft. hosszú távú célja, hogy olyan magas színvonalú, a minőségi követelményeknek maradéktalanul megfelelő, megbízható képzéseket nyújtson felnőttek számára, amely nagymértékben hozzájárul a résztvevők szakmai-és attitűdbeli fejlődéséhez, önálló és színvonalas szakmai tevékenységük végzéséhez, elősegítve ezzel a társadalom és a gazdaság növekedését is. Intézményünk komoly szakmai múlttal rendelkezik, ami hozzájárul ahhoz, hogy olyan, szakmailag ellenőrzött képzéseket, programokat, oktatási módszereket és infrastrukturális feltételeket kínáljunk, amelyek – a vonatkozó jogszabályok által megengedett lehetőségekhez mérten – egyedi koncepció alapján kerültek kifejlesztésre, rugalmasan kezelhetők a résztvevők képességeihez, elvárásaihoz, igényeihez igazodva, továbbá, amelyek támogatják a megszerzett kompetenciák gyakorlatban történő alkalmazását.

A képzésben résztvevők bevonásának módja a minőségbiztosítás megvalósításába

Minőségpolitikánk kulcsszavai az igényesség és eredményesség, ezért vevőink, megrendelőink felé mindenkor színvonalas és pontos, tehát minőségi szolgáltatást igyekszünk nyújtani, valamint megbízható és korrekt magatartást biztosítani. Ennek érdekében – jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve – rendszeresen elvégezzük a résztvevői elégedettségmérést, melynek eredménye fontos visszacsatolást jelent számunkra képzéseink színvonaláról, így vonva be résztvevőinket a minőségbiztosítás megvalósításába.

Az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelőssége

Az Intézmény és vezetősége elkötelezett a szakmai követelmények figyelembevétele, illetve a szakmai munka eredményességének folyamatos értékelése, fejlesztése mellett. Minden szervezeti egységétől, ezen belül minden munkatárstól elvárja a személyes szinten megjelenő minőséget, továbbá azt, hogy állandó célja legyen saját munkájának javítása, mások munkájának segítése. A csoportmunka eredményessége érdekében elvárja, hogy minden munkatárs személyes felelősségével és tudásával járuljon hozzá a cég sikeréhez.

A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kisérésének és felülvizsgálatának módja

Felnőttképzési tevékenységünk megvalósítása közben célunk, hogy azzal a képzésben résztvevők, a megrendelők, ügyfelek, a partnerek, a munkatársak felnőttképzéssel kapcsolatos igényeit rugalmasan kielégítésük, a vállalkozással szembeni megelégedettségüket folyamatosan növeljük, versenyképességét állandóan javítsuk. Mindezek érdekében, illetve a sikeres együttműködés jegyében folyamatos minőségjavításra, továbbá egy átlátható, rendezett, dinamikus intézményi, felnőttképzési struktúra kialakítására törekszik, melynek szilárd alapját képezi a körültekintően kialakított minőségbiztosítási rendszer fenntartása, vezetése, frissítése.

A magas minőségi színvonalat folyamatos – évenkénti – teljesítményméréssel, önértékeléssel, ezen alapuló fejlesztéssel, minőségcélok meghatározásával és rendszeres felülvizsgálatával, az Intézményünket szabályozó (jogi) környezet változásainak folyamatos nyomon követésével, továbbá rugalmas és empatikus oktatói magatartással, szaktudással, a kulturált feltételek biztosításával, illetve a résztvevői visszajelzések érdemi figyelembevételével, és az azokra való reagálással, esetleges helyesbítő tevékenységek beiktatásával érjük el és tartjuk fenn. Ezen kívül Intézményünk – tevékenységének folyamatos javítása céljából – kétévenként legalább egyszer elvégezteti az Intézmény tevékenységének külső értékelését.

 

A Central European American Studio Kft. minőségpolitikáját az Intézmény valamennyi munkatársa megismerte, és kötelezettséget vállal a benne foglalt elvek betartására.

 

Budapest, 2016. július 4.

                                                     

 

Galgóczi Ferenc                                                                           T. Várkonyi Attila

ügyvezető                                                                  szakmai vezető és intézményvezető